معرفی مدل های ویژه جشن 38 سالگی مرسدس کلاس G

معرفی مدل های ویژه جشن 38 سالگی مرسدس کلاس Gمرسدس بنز 38 ساله شدن کلاس G خود را با سه نسخه مخصوص جدید از این شاسی بلند گرامی می دارد. معرفی مدل های ویژه جشن 38 سالگی مرسدس کلاس G مرسدس بنز 38 ساله شدن کلاس G خود را با سه نسخه مخصوص جدید از…