99X الکتریکی، کلید ورود پورشه به فرمول E

99X الکتریکی، کلید ورود پورشه به فرمول E

پورشه آماده‌ی معرفی تایکان 2020 در هفته‌ی آینده می‌شود اما تایکان تنها خودروی الکتریکی این برند آلمانی نخواهد بود. چند ساعت پیش خودروی الکتریکی 99X به عنوان کلید ورود این برند به دنیای مسابقات فرمول E معرفی شد. پورشه امیدهای زیادی به این خودرو دارد زیرا دو بار استفاده از شماره‌ی 9 به منظور تأکید…