به روز رسانی XTS و شباهت آن به CT6 + عکس

به روز رسانی XTS و شباهت آن به CT6 + عکس
کادیلاک به روز رسانی شاسی، سیستم سرگرمی اطلاعاتی و طراحی ظاهری سدان XTS خود را که برای مدل سال 2018 و کمک به ادامه سازگاری آن با CT6 جدید در نظر گرفته شده را معرفی کرد.

به روز رسانی XTS و شباهت آن به CT6 + عکس

کادیلاک به روز رسانی شاسی، سیستم سرگرمی اطلاعاتی و طراحی ظاهری سدان XTS خود را که برای مدل سال 2018 و کمک به ادامه سازگاری آن با CT6 جدید در نظر گرفته شده را معرفی کرد.
به روز رسانی XTS و شباهت آن به CT6 + عکس

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.