7 سال زندان برای مدیر فولکس واگن

7 سال زندان برای مدیر فولکس واگن
اولیور اشمیت، مدیر اسبق محیط زیست و مهندسی کمپانی فولکس واگن به 7 سال زندان و پرداخت 400 هزار دلار جریمه محکوم شد. اتهام او پنهان کاری موارد نقض قانون مصرف‌کنندگان آمریکایی بوده است

7 سال زندان برای مدیر فولکس واگن

اولیور اشمیت، مدیر اسبق محیط زیست و مهندسی کمپانی فولکس واگن به 7 سال زندان و پرداخت 400 هزار دلار جریمه محکوم شد. اتهام او پنهان کاری موارد نقض قانون مصرف‌کنندگان آمریکایی بوده است
7 سال زندان برای مدیر فولکس واگن

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.