چگونه به نمایشگاه خودرو برویم؟

چگونه به نمایشگاه خودرو برویم؟
دومین نمایشگاه خودرو، امسال نیز همانند سال قبل در شهرآفتاب برگزار می شود. اما شهرآفتاب کجاست و چگونه به آنجا برویم؟ هزینه بازدید از نمایشگاه چقدر است و تا چه روز و ساعتی برگزار می شود؟

چگونه به نمایشگاه خودرو برویم؟

دومین نمایشگاه خودرو، امسال نیز همانند سال قبل در شهرآفتاب برگزار می شود. اما شهرآفتاب کجاست و چگونه به آنجا برویم؟ هزینه بازدید از نمایشگاه چقدر است و تا چه روز و ساعتی برگزار می شود؟
چگونه به نمایشگاه خودرو برویم؟

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.