والکری ، سوپراتومبیل جدید آستون مارتین

والکری ، سوپراتومبیل جدید آستون مارتین
در سال 2016 هنگامی که شرکت آستون مارتین، مدل والکری (Valkyrie) را معرفی کرد، بسیاری از دست‏اندرکاران دنیای اتومبیل آن را مک‏لارن فرمولا وان برای یک نسل جدید تعریف کردند و امروزه مشخص شده که با عنایت به مشخصات آن می‏توان گفت یک سوپر اتومبیل جاه‏طلب است.

والکری ، سوپراتومبیل جدید آستون مارتین

در سال 2016 هنگامی که شرکت آستون مارتین، مدل والکری (Valkyrie) را معرفی کرد، بسیاری از دست‏اندرکاران دنیای اتومبیل آن را مک‏لارن فرمولا وان برای یک نسل جدید تعریف کردند و امروزه مشخص شده که با عنایت به مشخصات آن می‏توان گفت یک سوپر اتومبیل جاه‏طلب است.
والکری ، سوپراتومبیل جدید آستون مارتین

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.