دومین نمایشگاه خودرو تهران افتتاح شد

دومین نمایشگاه خودرو تهران افتتاح شد
دومین نمایشگاه خودرو تهران با حضور جمعی از مسئولین و خبرنگاران افتتاح شد. بازدید از این نمایشگاه از 6 تا 10 آذر ماه برای عموم آزاد است

دومین نمایشگاه خودرو تهران افتتاح شد

دومین نمایشگاه خودرو تهران با حضور جمعی از مسئولین و خبرنگاران افتتاح شد. بازدید از این نمایشگاه از 6 تا 10 آذر ماه برای عموم آزاد است
دومین نمایشگاه خودرو تهران افتتاح شد

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.