تجربه رانندگی با تیگو 7، کراس اوور تازه وارد چری به ایران + عکس

تجربه رانندگی با تیگو 7، کراس اوور تازه وارد چری به ایران + عکس
چهارشنبه گذشته فرصتی فراهم شد تا گروهی از خبرنگاران تخصصی، تیگو 7، محصول جدید چری که به زودی شاهد تردد آن در خیابان های ایران خواهیم بود را در پیست اتومبیلرانی آزادی، مورد آزمایش فنی قرار بدهند.

تجربه رانندگی با تیگو 7، کراس اوور تازه وارد چری به ایران + عکس

چهارشنبه گذشته فرصتی فراهم شد تا گروهی از خبرنگاران تخصصی، تیگو 7، محصول جدید چری که به زودی شاهد تردد آن در خیابان های ایران خواهیم بود را در پیست اتومبیلرانی آزادی، مورد آزمایش فنی قرار بدهند.
تجربه رانندگی با تیگو 7، کراس اوور تازه وارد چری به ایران + عکس

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.