آیا انقلابی در طراحی تویوتا به وجود آمده؟

آیا انقلابی در طراحی تویوتا به وجود آمده؟
از اولین عکس های منتشر شده و مبهم نسل پنجم آوالون چنین بر می آید که تویوتا تغییرات زیادی در چهره این مدل و شاید در طراحی کلی محصولاتش خواهد داد…

آیا انقلابی در طراحی تویوتا به وجود آمده؟

از اولین عکس های منتشر شده و مبهم نسل پنجم آوالون چنین بر می آید که تویوتا تغییرات زیادی در چهره این مدل و شاید در طراحی کلی محصولاتش خواهد داد…
آیا انقلابی در طراحی تویوتا به وجود آمده؟

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.