آفرود بازها در مسیر همبستگی با زلزله زدگان غرب کشور

آفرود بازها در مسیر همبستگی با زلزله زدگان غرب کشور
مصیبت وارده اخیر بر هموطنان غرب کشور ضایعه بزرگی بود که باعث شد تا بار دیگر مردم کشورمان از جای جای این مرز و بوم به پا خیزند و کمکهای خود را شخصاً و یا توسط واسطه هایی از جمله هلال احمر و نهادهای مردمی به دست زلزله زدگان برسانند

آفرود بازها در مسیر همبستگی با زلزله زدگان غرب کشور

مصیبت وارده اخیر بر هموطنان غرب کشور ضایعه بزرگی بود که باعث شد تا بار دیگر مردم کشورمان از جای جای این مرز و بوم به پا خیزند و کمکهای خود را شخصاً و یا توسط واسطه هایی از جمله هلال احمر و نهادهای مردمی به دست زلزله زدگان برسانند
آفرود بازها در مسیر همبستگی با زلزله زدگان غرب کشور

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.