هنرنمایی فراری تقویت شده در پیست دیتونا …. چه می کنه؟ این FXX-K

هنرنمایی فراری تقویت شده در پیست دیتونا …. چه می کنه؟ این FXX-Kفراری را با ماشین‎های سرخی که همواره جزو سریع‎ ترین‎ها بوده‎اند می‎شناسیم. آنها به تازگی نسخه خاصی از لافراری را با نام FXX-K معرفی کرده‎اند. هنگامی که لافراری در سال 2013 با سامانه حرکتی هیبریدی متولد شد همگان را به وجد آورد اما…