7 سال زندان برای مدیر فولکس واگن

7 سال زندان برای مدیر فولکس واگناولیور اشمیت، مدیر اسبق محیط زیست و مهندسی کمپانی فولکس واگن به 7 سال زندان و پرداخت 400 هزار دلار جریمه محکوم شد. اتهام او پنهان کاری موارد نقض قانون مصرف‌کنندگان آمریکایی بوده است 7 سال زندان برای مدیر فولکس واگن اولیور اشمیت، مدیر اسبق محیط زیست و مهندسی…