کادیلاک CT6؛ رقیبی برای تمام لوکس‌های آلمانی + عکس

کادیلاک CT6؛ رقیبی برای تمام لوکس‌های آلمانی + عکس
این کادیلاک یکی از ریسکی‌ترین خودروهای تاریخ است. چراکه استفاده از یک پیشرانه 4 سیلندر درون یک غول درخشان می‌توانست مشتریان را دلزده کند.

کادیلاک CT6؛ رقیبی برای تمام لوکس‌های آلمانی + عکس

این کادیلاک یکی از ریسکی‌ترین خودروهای تاریخ است. چراکه استفاده از یک پیشرانه 4 سیلندر درون یک غول درخشان می‌توانست مشتریان را دلزده کند.
کادیلاک CT6؛ رقیبی برای تمام لوکس‌های آلمانی + عکس

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.