نسخه مخصوصی از فورد GT مدل 2017 معرفی شد + عکس

نسخه مخصوصی از فورد GT مدل 2017 معرفی شد + عکس
فورد GT کاملا جدید مدل 2017 برای یادبود پیروزی در لمانز 1966 یک مدل نسخه مخصوص با سبک تاریخی خواهد داشت.

نسخه مخصوصی از فورد GT مدل 2017 معرفی شد + عکس

فورد GT کاملا جدید مدل 2017 برای یادبود پیروزی در لمانز 1966 یک مدل نسخه مخصوص با سبک تاریخی خواهد داشت.
نسخه مخصوصی از فورد GT مدل 2017 معرفی شد + عکس

عکس های جدید

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.