معرفی پورشه تارگای 4S به روز رسانی شده + عکس

معرفی پورشه تارگای 4S به روز رسانی شده + عکس
برنامه واحد پورشه Exclusive بار دیگر فعال شده و حالا به سراغ 911 Targa 4S رفته است این برنامه که به Exclusive Design موسوم است تعداد محدود صد دستگاه 911 را دستخوش تغیبراتی خواهد کرد.

معرفی پورشه تارگای 4S به روز رسانی شده + عکس

برنامه واحد پورشه Exclusive بار دیگر فعال شده و حالا به سراغ 911 Targa 4S رفته است این برنامه که به Exclusive Design موسوم است تعداد محدود صد دستگاه 911 را دستخوش تغیبراتی خواهد کرد.
معرفی پورشه تارگای 4S به روز رسانی شده + عکس

مدرسه

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.