معرفی نسخه ویژه ب ام و i8 در ژاپن + عکس

معرفی نسخه ویژه ب ام و i8 در ژاپن + عکس
واحد ژاپنی ب ام و بیش از هر قسمت دیگری مراسم گرامیداشت برگزار کرده و حالا پس از معرفی نسخه های ویژه از خودروهای M6 و سری 7 تقسیم گرفته که نسخه جدیدی از i8 موسوم به celebration را عرضه نماید.

معرفی نسخه ویژه ب ام و i8 در ژاپن + عکس

واحد ژاپنی ب ام و بیش از هر قسمت دیگری مراسم گرامیداشت برگزار کرده و حالا پس از معرفی نسخه های ویژه از خودروهای M6 و سری 7 تقسیم گرفته که نسخه جدیدی از i8 موسوم به celebration را عرضه نماید.
معرفی نسخه ویژه ب ام و i8 در ژاپن + عکس

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.