مرسدس بنز قدرتمندترین نسخه کلاس E را معرفی کرد + عکس

مرسدس بنز قدرتمندترین نسخه کلاس E را معرفی کرد + عکس
رقبای آلمانی به طور جدی در پی ارائه بهترین کاربرد و عملکرد ابرخودروها در این مدل ها هستند. با رونمایی E63 جدید و E63 S 4MATIC به نظر می رسد مرسدس AMG اکنون به نهایت این بخش رسیده باشد.

مرسدس بنز قدرتمندترین نسخه کلاس E را معرفی کرد + عکس

رقبای آلمانی به طور جدی در پی ارائه بهترین کاربرد و عملکرد ابرخودروها در این مدل ها هستند. با رونمایی E63 جدید و E63 S 4MATIC به نظر می رسد مرسدس AMG اکنون به نهایت این بخش رسیده باشد.
مرسدس بنز قدرتمندترین نسخه کلاس E را معرفی کرد + عکس

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.