سایت های خرید و فروش خودرو به ضرر مشتریان عمل می کنند

سایت های خرید و فروش خودرو به ضرر مشتریان عمل می کنند
یک کارشناس بازارخودرو های وارداتی، از تعیین سقف قیمتی غیر واقعی برای خودروها نام برد و گفت: اخیرا شاهد آن هستیم که یکی از سایتهای پر مخاطب در زمینه خرید و فروش خودرو اقدام به تعیین سقف قیمتی برای خودروهای مختلف می نماید و برای خودروهای مختلف قیمت تعیین می کند و در صورتیکه فروشنده قیمت بالاتر از قیمت مورد نظر سایت برای فروش خودرو اعلام کند بلافاصله قیمت حذف میشود

سایت های خرید و فروش خودرو به ضرر مشتریان عمل می کنند

یک کارشناس بازارخودرو های وارداتی، از تعیین سقف قیمتی غیر واقعی برای خودروها نام برد و گفت: اخیرا شاهد آن هستیم که یکی از سایتهای پر مخاطب در زمینه خرید و فروش خودرو اقدام به تعیین سقف قیمتی برای خودروهای مختلف می نماید و برای خودروهای مختلف قیمت تعیین می کند و در صورتیکه فروشنده قیمت بالاتر از قیمت مورد نظر سایت برای فروش خودرو اعلام کند بلافاصله قیمت حذف میشود
سایت های خرید و فروش خودرو به ضرر مشتریان عمل می کنند

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.