دومین نمایشگاه خودروی بوشهر برگزار شد

دومین نمایشگاه خودروی بوشهر برگزار شد
دومین نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات و صنایع وابسته بوشهر از تاریخ 10 الی 13 بهمن ماه برگزارشد و بااستقبال مواجه گردید.

دومین نمایشگاه خودروی بوشهر برگزار شد

دومین نمایشگاه تخصصی خودرو، قطعات و صنایع وابسته بوشهر از تاریخ 10 الی 13 بهمن ماه برگزارشد و بااستقبال مواجه گردید.
دومین نمایشگاه خودروی بوشهر برگزار شد

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.