جی ام با ارتش ایالات متحده همکاری می کند + عکس

جی ام با ارتش ایالات متحده همکاری می کند + عکس
جنرال موتورز و مرکز تحقیقات، توسعه و مهندسی تانک ارتش ایالات متحده (TARDEC) مشترکا شورولت کلورادوی ZH2 را رونمایی می کردند.

جی ام با ارتش ایالات متحده همکاری می کند + عکس

جنرال موتورز و مرکز تحقیقات، توسعه و مهندسی تانک ارتش ایالات متحده (TARDEC) مشترکا شورولت کلورادوی ZH2 را رونمایی می کردند.
جی ام با ارتش ایالات متحده همکاری می کند + عکس

نصب بیتالک

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.