ثبت نام اکسنت، سومین محصول تولید شده هیوندای در ایران به زودی آغاز می شود + عکس

ثبت نام اکسنت، سومین محصول تولید شده هیوندای در ایران به زودی آغاز می شود + عکس
هیوندای اکسنت که هفته گذشته اولین نمونه آن در خطوط شرکت کرمان موتور تولید شد، به زودی وارد بازار می شود.

ثبت نام اکسنت، سومین محصول تولید شده هیوندای در ایران به زودی آغاز می شود + عکس

هیوندای اکسنت که هفته گذشته اولین نمونه آن در خطوط شرکت کرمان موتور تولید شد، به زودی وارد بازار می شود.
ثبت نام اکسنت، سومین محصول تولید شده هیوندای در ایران به زودی آغاز می شود + عکس

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.