تویوتا شاسی بلندی سریع تر از بنتایگا ساخت + عکس

تویوتا شاسی بلندی سریع تر از بنتایگا ساخت + عکس
تویوتا لند اسپید کروزر که در نمایشگاه سما 2016 رونمایی شد یک پروژه سفارشی است که توسط مدیر مرکز فنی موتوراسپرت، Chuck Wade و تیم مهندسان او ساخته شده است.

تویوتا شاسی بلندی سریع تر از بنتایگا ساخت + عکس

تویوتا لند اسپید کروزر که در نمایشگاه سما 2016 رونمایی شد یک پروژه سفارشی است که توسط مدیر مرکز فنی موتوراسپرت، Chuck Wade و تیم مهندسان او ساخته شده است.
تویوتا شاسی بلندی سریع تر از بنتایگا ساخت + عکس

Article by

It seems like this author has no description. Add your discription/bio at user profile or disable this widget in theme customizer if you dont want to use it.